Kontaktuppgifter

Besöksadress Molpe paviljong: Sjövägen 298 Molpe
Besöksadress Fias Inn: Sjövägen 11 Molpe
Telefon Paviljongen: 06-3476515
e-post: molpeuf@gmail.com
ordförande, uthyrning Hanna Blomqvist: tel. 050-5476676
PR och annonser Marcus Granqvist: tel. 050-4941949

I annons- eller orkesterärenden: Skicka gärna i första hand informationen till molpeuf@gmail.com.

 

Styrelsen:

 

Molpe UF 2016